Detecció, atenció i abordatge de les Violències Masclistes en dones/persones vulnerables i amb risc psicosocial – 2a edició

Situació actual
No inscrit/a
Preu
Gratuït
curs is full

Dirigit: Professionals de la salut d’Atenció Primària i Hospitalària.
Metodologia: Participativa, teòrica-pràctica.
Durada: 12 hores
Termini: 2024
Lloc: online
Preu: Activitat finançada pel Servei Català de la Salut amb els Fons del Pacte d’Estat contra la violència de gènere. Aquest curs forma part del Pla de Formació de Salut afectiva, sexual i reproductiva del Departament de Salut.

Un dels eixos per l’abordatge de la Violència Masclista és la sensibilització  la formació dels professionals sanitaris per tal de fer una detecció precoç, atenció i seguiment adequat, sobretot, en les dones amb característiques de vulnerabilitat anteriorment esmentades.

La finalitat d’aquest curs és la capacitació dels professionals sanitaris vers l’abordatge de la Violència Masclista en dones amb risc o situació de vulnerabilitat, amb l’objectiu de millorar la capacitació dels professionals de la salut per l’abordatge de la  violència masclista en dones amb risc o situació de vulnerabilitat.

Sol·licitada l’acreditació al Consell de Formació Continuada de les Professions Sanitàries

Curs de detecció, atenció i abordatge de les Violències Masclistes en dones/persones vulnerables i amb risc psicosocial

Justificació

La violència masclista (VM) és “la violació dels drets humans a través de la violència que s’exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d’un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones i que, produïda per mitjans físics, econòmics o psicològics, incloses les amenaces, les intimidacions i les coaccions, té com a resultat un dany o un patiment físic, sexual o psicològic, tant si es produeix en l’àmbit públic com en el privat”. (1)
És un fenomen social multidimensional declarat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) com un problema de salut pública. Atempta contra els drets humans de les dones. La VM física, psicològica, sexual i social té greus repercussions en la salut de les dones que la pateixen i en les seves filles i els seus fills.
L’any 2018, a Catalunya 5.510 dones de 15 anys o més ateses en els serveis sanitaris tenen un diagnòstic de violència masclista. Aquestes dones van ser ateses principalment a l’Atenció Primària (72,1%) i l’edat mitjana va ser de 42,5 (desviació estàndard de 16,6) (2).
Aquesta VM és més greu en grups de dones vulnerables i/o amb risc psicosocial com son les dones amb diversitat funcional, persones embarassades, criatures, joves, drogodependents, treballadores del sexe comercial, dones institucionalitzades en presons, persones trans, problemes de salut mental, col·lectiu LGTBI+, persones amb VIH/Sida, gent gran, dones de col·lectius minoritaris i dones migrades.

L’abordatge de la VM és multidimensional i interprofessional i estan implicats tots els àmbits tant en l’àmbit social, com educatiu, sanitari i jurídic entre d’altres, des de la prevenció, l’atenció i el seguiment.
Fins a l’actualitat disposem de documents operatius de VM en diferents situacions de vulnerabilitat com poden ser l’embaràs, drogodependències salut mental, violència sexual, mutilació genital femenina, immigració, infància, gent gran, discapacitat , VIH/ sida, que s’han de donar a conèixer als professionals sanitaris. Actualment, cal considerar altres grups de risc com són les dones institucionalitzades en presons, persones trans i LGTBI+.
Un dels eixos per l’abordatge de la VM és la sensibilització la formació dels professionals sanitaris per tal de fer una detecció precoç, atenció i seguiment adequat, sobretot, en les dones amb característiques de vulnerabilitat anteriorment esmentades.
La finalitat d’aquest curs és la capacitació dels professionals sanitaris vers l’abordatge de la VM en dones amb risc o situació de vulnerabilitat.


Objectiu general

Millorar la capacitació dels professionals de la salut per a l’abordatge de la  violència masclista en dones amb risc o situació de vulnerabilitat.

Objectius específics

 • Millorar els coneixements sobre VM: definició i tipus de VM.
 • Conèixer el cicle violència masclista
 • Identificar el marc legal actual de VM
 • Conèixer l’impacte de la VM en persones vulnerables i de risc psicosocial.
 • Realitzar una anamnesi de detecció de vulnerabilitat i detecció de signes d’alarma.
 • Millorar les habilitat comunicatives dels professionals per l’ establiment de relació de confiança amb la dona i en l’entrevista clínica.
 • Conèixer eines de cribratge de detecció de VM: PVS i RVD i altres
 • Conèixer el diferents protocols i circuïts d’actuació sobre VM.
 • Conèixer els recursos per les dones en situació de vulnerabilitat i risc psicosocial i que pateixen VM

Programa del curs

 1. Perspectiva històrica. Concepte i tipus de violència masclista.
 2. Marc legal de la violència masclista a Catalunya i Espanya.
 3. Deures i les obligacions com a professionals davant d’un cas de VM.
 4. Cicle de la violència masclista.
 5. Població vulnerable i violència masclista.
 6. Impacte de la violència masclista en la salut de les dones i/o persones amb risc psicosocial i vulnerables.
 7. Valoració del risc de VM en les dones i/o persones amb risc psicosocial i vulnerables.
 8. Eines i habilitats d’entrevista per l’abordatge.
 9. Abordatge i acompanyament de la VM segons la fase en que es troba.

Equip Docent

Llevadora, des de l’any 2008.

Durant 7 anys vaig combinar l’activitat assistencial a sala de parts de l’Hospital Tauli amb l’ASSIR de Sabadell on actualment continuo treballant.

Des l’any 2017 fins aquest any he sigut la persona referent en Violència masclista del meu ASSIR i he format part de la Taula de l’Ajuntament de Sabadell per l’abordatge de la Violència masclista a la nostra ciutat, creant un nou protocol amb la col·laboració de tos els estaments significatius de la ciutat (sanitat, educació, cossos de seguretat, serveis jurídics, treball social, entre altres).

També soc llicenciada i màster en Antropologia Social i Cultural per la Universitat Autònoma de Barcelona i actualment estic doctorant en aquest departament.

Carla Vall i Duran, advocada i criminòloga experta en dret penal i de gènere en la categoria de “Justícia feminista”.

Fa més d’una dècada que em dedico professionalment a defensar els drets de les persones, en especial, els de les dones i els dels infants. La meva manera d’exercir l’advocacia és a través del compromís amb la justícia social, a través del coneixement i de l’aprenentatge constant. Alhora, sóc docent, perquè crec que per plantar cara a les violències hem de ser molts més i estar molt més ben formats.

Treballadora social graduada per la Universitat Ramón Llull l’any 2015.

Màster de treball Social Sanitari per la Universitat Oberta de Catalunya a l’any 2021.

Experiència professional com a treballadora social sanitària a urgències de l’Hospital Clínic de Barcelona 2018 – 2020.

Experiència professional a l’ASSIR des del 2020.

Treballadora Social Trànsit Badalona. Referent de Violència Masclista a l’ASSIR.

Certificat per Parc Sanitari Sant Joan de Deu, Cat Salut i Departament de salut de la Generalitat de Catalunya.

Membre de la comissió de Violència de Sant Adrià del Besòs.

Grau en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Postgrau en peritatge psicològic penal i forense. Postgrau en peritatge forense i assessorament psicològic en dret civil, laboral i familiar.

Actualment treballant com a psicòloga forense i facilitadora a la  “Unitat d’Atenció a Víctimes amb Discapacitat Intel·lectual” (UAVDI).

Formadora en abús i discapacitat intel·lectual a professionals de l’àmbit de justícia, mossos d’esquadra, entitats de persones amb DI i entitats del sector social.

Tècnica del departament de Justícia des de 7/09/2010.
Direcció General d’Afers Penitenciaris. Servei de Rehabilitació, Barcelona.
Funcionària de carrera des de 19/02/2001.

Dades acadèmiques:
Llicenciada en Geografia i Història (UB, 1984)
Màster en Direcció i Administració d’Empreses – MBA (ESADE, 1986-1988)
Postgrau en Polítiques d’Igualtat de Gènere a la Gestió Pública (UB, EAPC, ICD, Institut Interuniversitari d’Estudi de Dones i Gènere, 2022)

Nicolas Barnes es Psicòleg Forense en la Unitat de Programes de Intervenció Especialitzada, en la Direcció General d’Afers Penitenciaris, Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya. Es responsable de la implementació i supervisió de programes de rehabilitació en diferents àrees com la violència masclista, la radicalització violenta o els delictes de trànsit. També està portant a terme el seu doctorat sobre Realitat Virtual Immersiva en programes de rehabilitació penitenciaria en violència de gènere, amb el Institut d’Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer (IDIBAPS) i la Universitat de Barcelona. Membre del projecte de recerca VRperGENERE (VR per GENERE – Virtual Reality Prevention of Gender-Violence in Europe based on Neuoscience of Embodiment, peRspective and Empathy) Guanyador del Prison Achievement Award 2023, de Europris (European Organisation of Prison and Correctional Services) pel seu projecte amb Realitat Virtual.

Doctoranda al Programa Persona i Societat al Món Contemporani del Departament de Psicologia Social de la Facultat de Psicologia de la UAB, sobre experiències subjectives de resistència contra l’estigma en dones que exerceixen el treball sexual.

Psicoterapeuta Transfeminista en serveis municipals d’atenció a les identitats no normatives i treball sexual a Barcelona.


Psicòloga i diplomada en salut pública, Cap d’Àrea de projectes i recursos en prevenció i reducció de danys de la Subdirecció General d’Addiccions, VIH, Infeccions de Transmissió Sexual i Hepatitis Víriques de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.Activitat financiada pel Servei Català de la Salut amb els Fons del Pacte d’Estat contra la violència de gènere.
Aquest curs forma part del Pla de Formació del Pla de Salut afectiva, sexual i reproductiva del Departament de Salut.